A Geosystem Kft. jelentősebb referencia munkáinak ismertetése 2005-2012 évek között:

1.) 4. számú főút Nyírtass község belterületét elkerülő szakasz tervezésének teljes körű geodéziai munkája.

2.) 4. számú főút Berkesz község belterületét elkerülő szakasz tervezésének teljes körű geodéziai munkája.

3.) 4. számú főút Székely község belterületét elkerülő szakasz tervezésének és kivitelezésének teljes körű geodéziai munkája.

4.) 41. számú főút orosi bevezető szakasz szélesítése tervezésének, kivitelezésének teljes körű geodéziai munkája.

5.) 41. számú főút Beregsurány határátkelő előtti szakasz négynyomúsítása I. II. ütemének tervezéséhez, kivitelezéséhez szükséges teljes körű geodéziai munka.

6.) 4. számú főút Nyírbogdány belterületét elkerülő szakasz tervezésének és kivitelezésének teljes körű geodéziai munkája.

 A felsorolt munkákat az UKIG megbízásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állami Közútkezelő Kht, jelenlegi nevén Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a STRABAG Zrt. megrendelésére végeztük.

A fentiekben nevezett munkák feladatainak ismertetése:

 • az ingatlan-nyilvántartásban tisztázatlan tulajdoni viszonyok rendezése,
 • tervezési alaptérképek elkészítése,
 • kisajátítási és megosztási vázrajzok elkészítése a vázrajzok földhivatal által történő záradékoltatása és szakhatósági jóváhagyatása,
 • ingatlanforgalmi értékbecslések elkészítése,
 • az érintett tulajdonosokkal egyeztető tárgyalások lebonyolítása,
 • kisajátítást megelőző adásvételi szerződések elkészítése, tulajdonosokkal történő megkötése, ellenjegyeztetése ügyvéd által,
 • az új nyomvonal területének megszerzése,
 • az adásvétel útján megszerzett területek tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba   történő bejegyeztetése,
 • sikertelen adásvétel esetében a kisajátítási eljárások bonyolítása,
 • a megszerzett területek termelésből és művelésből való kivonása, az ehhez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése,
 • az érintett közművek (gáz, villany, csapadék, telefon, matáv kábelek, szennyvíz, ivóvíz) kitűzése, felmérése, közműtérképek elkészítése,
 • a beruházás befejezése után megvalósulási térkép készítése.

7.)   M3  autópálya,  M35  Debrecen  elkerülő  és  Nyíregyháza  keleti  elkerülő  szakasz tervezéséhez szükséges geodéziai mérések, tervezési alaptérképek készítése. Megrendelő: Uvaterv

8.)     4.számú főút, Metró Áruház és M3 feljáró közötti szakasz négynyomúsításához szükséges tervezési alaptérkép készítése, kisajátítási munkák lebonyolítása. Megrendelő: Tetthely Kft.

9.)   Nyíregyháza  város  szennyvízhálózat  tervezési  alaptérképének  elkészítése   100  km hosszban. Megrendelő: Fömterv

10.) Érd város szennyvízhálózat tervezési alaptérképének elkészítése 30 km hosszban. Megrendelő: Fömterv

11.) Biatorbágy szenyvízhálózata felújításának geodéziai munkái 15 km.

12.) 4. számú főút korszerűsítéséhez szükséges tervezési alaptérkép készítés 20  km hosszban. Megrendelő: Fömterv

13.) 4. számú főút korszerűsítéséhez szükséges tervezési alaptérkép készítés 10 km hosszban. Megrendelő: Via Futura Kft.

14.) FETIKÖVIZIG  vagyonkezelésében  lévő  csatornák,  víztározók  kitűzése, ingatlan-nyilvántartási rendezése. Megrendelő: FETIKÖVIZIG.

15.) Nagy-, közép és kisfeszültségű villamos hálózatok, valamint gázhálózatok építésének, vagyonjogi legalizációjának, szakági térképvezetésének geodéziai munkái. Megrendelő: E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 2200 km hosszú elektromos hálózat (földkábel, légvezeték) felmérése és 1600 km hosszúságú hálózat szolgalmi jogos dokumentációjának elkészítése, földhivatali záradékoltatása.

16.) Közbeszerzési eljárás során megnyertük a MÁV Magyar Államvasútak Zrt.   mint ajánlatkérő által meghírdetett „Ingatlanokkal kapcsolatos geodéziai munkák elvégzése” tárgyú pályázatot, amely két évre szóló szerződést jelent és Magyarország teljes területére vonatkozik. A szerződés alapján a MÁV tulajdonában lévő ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezését kell elvégezni. A szerződés alapján, többek között  Budapest valamennyi vasúti pályaudvarát részletesen felmértük és 185 db szolgalmi jogos vázrajzot, valamint telekalakítási vázrajzot készítettünk.     

17.) 33. számú főút korszerűsítéséhez szükséges tervezési alaptérkép készítése. Megrendelő: Roden Kft.

18.) Hont-Drégelypalánk bel és külterületi szennyvízhálózatának tervezéséhez szükséges részletes geodéziai felmérés 35 km hosszban, majd a kivitelezés során szükséges geodéziai kitűzések elvégzése, szolgalmi jogos dokumentáció elkészítése.

19.) Közlekedési Koordinációs Központ részére 200 km úthálózat részletes geodéziai felmérése. A munka során 600 db szolgalmi jogos dokumentáció és telekalakítási változási vázrajz készült el.

20.)  TIGÁZ-DSO tulajdonában lévő nyomásszabályzó állomások tulajdonjogi rendezéséhez szükséges szolgalmi jogos, vezeték jogos, használati jogos  ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez változási vázrajzok elkészítése. (485 db.)

21.) M7  autópálya  Balatonszárszó-Ordacsehi  közötti  szakaszának  teljes területrendezése. A munka során 2000 db ingatlan érintésével 30 km hosszú útpálya részletes felmérését kellett elvégezni.

22.) Mol Nyrt. és érdekeltségi körébe tartozó,  Magyarország  területén található létesítmények bányaszolgalmi jogainak rendezése a bányászatról szóló törvény szerint, amely 3000-3500 ingatlant érint.

Természetesen ezen kívül számos kisebb nagyságrendű sajátos célú geodéziai munkákat végeztünk és végzünk. (telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatár rendezés, telekhatár kitűzés, épületfeltüntetés, közműtérkép készítés, szolgalmi jogok rendezése, művelési ág változás, művelésből való kivonás, utcanyitás, utcaszabályozás, kisajátítás, ipari geodézia, beruházások geodéziai művezetése, belterület-külterület határvonal változások stb.)